Bielskie Centrum Sztuk Walki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
(WEJŚCIE OD STRONY DZIEDZIŃCA)
E-mail: bcsw@op.pl
Tel. 503 124 091